BOLDY ETİK HATTI
 

Boldy’nin, açık ve şeffaf iletişimin sağlanabilmesi, çalışanların, iş ilişkisi sürdürdüğü tüm tarafların (tedarikçi, alt yüklenici, alt yüklenici çalışanları, işveren, iş ortakları, vb.) Davranış Kurallarını veya şirket politikalarını ihlal eden davranışları bildirebilmeleri ve bu alanda şüphe duydukları konularda tavsiye alabilmeleri için Etik Hattı mevcuttur. Çalışanlar ve tüm ilgili paydaşlar, yöneticileriyle veya yerel proje yönetimleriyle görüşerek gideremeyecekleri kaygılarını Etik Hattı’na veya Etik e-posta adresine (etikhatti@boldy.com.tr) bildirebilmektedir.

Bu tür kaygılar oluştuğunda, çalışanların Merkez Ofisle iletişime geçmeden önce amirlerine veya yerel proje yönetimine danışmalarını öneriyoruz. Kaygıları bu yolla giderilmediği durumda, çalışanlar e-posta ile ulaşabilir.

İhbar edilebilecek ihlal veya uygunsuz davranış biçimlerinden bazıları şunlardır:

 • Finansal raporlama ve iç denetim meseleleri
 • Çevre, sağlık ve güvenlik meseleleri
 • İşyeri anlaşmazlıkları ve görevi kötüye kullanma
 • Bilgi koruma ve veri gizliliği
 • Tehdit ve fiziksel şiddet uygulama
 • Yasal ve denetleme meseleleri
 • İnsan hakları ve çalışan hakları problemleri ve/veya ihlal şüpheleri
 • Rüşvet ve ölçüsüz hediyeler
 • Haksız ve şahsi menfaat sağlanması
 • Gizli bilgilerin sızdırılması
 • Yöneticilerin çalışanları özel işlerinde kullanması
 • Performans değerlendirmesinde adil olmamak , çalışanlara eşit muamele edilmemesi
 • Görevi ihmal ve kötüye kullanma

Boldy gizliliğin mümkün olduğunca korunması ilkesine bağlıdır ve bildirimde bulunan iyi niyetli kişilere karşı yaptırım yapılması kesinlikle yasaktır.

İhbar isteğe bağlı isimsiz olarak; yapılabilmektedir.

etikhatti@boldy.com.tr